racredsolutions

About racredsolutions

This author has not yet filled in any details.
So far racredsolutions has created 3 blog entries.

Analizë e kuadrit ligjor mbi mjetet e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në Shqipëri

By |2021-03-26T14:26:46+00:00February 26th, 2021|Vota Vlen|

LEXO STUDIMIN E PLOTË: Analizë e kuadrit ligjor mbi mjetet e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në Shqipëri Objektivi i kësaj policy paper është analizimi i legjislacionit në Republikën e Shqipërisë mbi përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse. Hulumtimi shtrihet në analizën ligjore të kuadrit rregulaltor në fuqi, sipas hierarkisë që ka përcaktuar Kushtetuta

Ndikimi i pandemisë COVID-19 mbi të drejtat e njeriut, angazhimin qytetar, konsultimin dhe proceset demokratike, me fokus mbi mediat dhe shoqërinë civile

By |2021-03-26T14:23:03+00:00February 12th, 2021|Vota Vlen|

Lexo artikullin e plote Ndikimi i pandemisë COVID-19 mbi të drejtat e njeriut, angazhimin qytetar, konsultimin dhe proceset demokratike, me fokus mbi mediat dhe shoqërinë civile  Autore: Irena Dule Botues: Civil Rights Defenders Ky raport vjen si nevojë dhe vlerësim i situatës kur Shqipëria është përballur me dy vendimarrje të njëpasnjëshme për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore,

Broshurë Informative

By |2021-03-26T14:25:26+00:00February 2nd, 2021|Vota Vlen|

Broshurë informative. Broshurë informative mbi proceset zgjedhore parlamentare dhe lokale në Shqipëri, mbi partitë politike, legjislacionin dhe rekomandimet e OSBE/ ODIHR (1991-2020) – me ilustrime krahasuese nga Hollanda, Kroacia, Sllovenia dhe Estonia. Broshura bën një analizë të përmbledhur të ndryshimeve të kodit zgjedhor ndër vite, elementëve të ri për zgjedhjet e vitit 2021

Go to Top