Programet politike të zgjedhjeve 2021 dhe qëndrimet ndaj çështjeve të personave LGBTI+

Programet politike të zgjedhjeve 2021 dhe qëndrimet ndaj çështjeve të Personave me Aftësi të Kufizuara.

PSE VOTA E TË RINJVE VLEN?

AXHENDA E VOTUESIT PËR HERË TË PARË

Udhëzime për votuesit

  • ▶Mënyrat e verifikimit të Qendrave të Votimit

  • ▶Hapat që duhen ndërmarrë nëse nuk gjendet emrin në listë

  • ▶Dokumentacionin me të cilin do mund të votoni

PËRFAQËSIMI GJINOR

MOS RRI PO DUKU!
5 ARSYE PSE DUHET TË VOTOSH

ÇDO VOTË KA VLERË

NËSE TË INTERESON E ARDHMJA, MOS RRI, PO DUKU DHE VOTO!

TË DHËNAT E INSTAT PËR DIASPORËN E SHQIPËRISË

SHIKO MË SHUMË