Çdo votë vlen

Vota e të rinjve vlen

Problematikat gjatë procesit zgjedhor

Komunitetet flasin për votën

Çdo votë vlen

Mos rri po duku!
VOTO në 25 Prill!

Nëse nuk Voton!
Ti nuk ke zë…

Mos rri po duku!
VOTO në 25 Prill!

Nëse ti nuk vendos,
tjetër kush vendos për ty!

Nevojat e personave
me aftësi të kufizuar!

Vota jote vlen!
Aksesueshmëria

Vota jote vlen
Punësimi!

Strehim social dhe
shërbime komunitare!